Gezelligheid, plezier in de sport en saamhorigheid staan bij onze vereniging op de eerste plaats en daarnaast is de club ook wedstrijd- en prestatie gericht. Bij onze vereniging heeft u de mogelijk u verder te bekwamen in het biljarten en de vereniging stimuleert het les nemen ook: meer techniek, meer spelinzicht, meer spelplezier: dat is het motto! Het is echter geen vereiste goed te kunnen biljarten: veruit de meeste spelers in de bond behoren tot de lagere klassen. Ook als u niet of nauwelijks ervaring heeft met de biljartsport, bent u van harte welkom.

Onze vereniging heeft zijn onderkomen aan de Wüstelaan 79 te Santpoort-Zuid, is opgericht in 1982 en aangesloten bij de KNBB.

De van oorsprong openbare bewaarschool met onderwijzerswoning dateert uit 1890 en werd gebouwd in opdracht van Olga Wüste-von Gotsch. In 1932 werd het verbouwd tot openbaar badhuis. Sinds 1982 heeft de biljartvereniging Velsen hier haar onderkomen. De huisvesting wordt van de gemeente gehuurd en is indertijd door de leden zelf verbouwd en ingericht.
Inmiddels is ons onderkomen een aantal keren gemoderniseerd. Onze lokaliteit met bar is in eigen beheer.

De vereniging telt bijna 80 leden. Er zijn vaste clubavonden op maandag, dinsdag en donderdag plus vaste clubmiddagen op dinsdag en donderdag en vrijdag. Verder kunnen de leden – die allen een eigen sleutel hebben- daarbuiten tegen een geringe vergoeding (€ 1,00 per uur) biljarten, óók op zondag. Het libre is de meest beoefende spelsoort.
Ook is er de mogelijkheid om biljartles les te nemen bij vier KNBB gediplomeerde instructeurs: zie de afzonderlijke pagina voor Biljartinstructeurs.
Ereleden zijn – medeoprichters Nico Kaag(†) , Frans Kunst (†) – en Rob Hartgring (†).
Loek Zwanenburg, Henk Rooze, Ruud de Vries en Peter Oskam zijn benoemd tot lid van verdienste en erevoorzitter is de veel te vroeg overleden Piet Rijnders.
Het jaarlijkse clubkampioenschap heet het Frans Kunst toernooi.

Naast het onderlinge clubrooster kan indien gewenst ook worden deelgenomen aan de KNBB landscompetitie in teamverband en/of aan persoonlijke kampioenschappen, de zgn. PK’s. Verder worden bij onze vereniging voorronden en finales georganiseerd in samenwerking met de KNBB en District Duinstreek. Arbitrage en de bar worden dan bij toerbeurt door eigen leden geregeld.

Voor spelers die geen behoefte hebben om mee te doen aan de competitie of persoonlijke kampioenschappen (PK) is er het recreant lidmaatschap. Deze leden zijn volledig lid, betalen de normale contributie maar hoeven geen clubtenue aan te schaffen.

Omdat we alles in eigen beheer doen is er ook een ploeg van vrijwillige corveeërs. In koppels van 2 doen zij ongeveer 1 x per 5 weken een corveedienst van 1 uur en daarvoor ontvangen ze als bonus een contributiekorting van € 60,– per jaar en 2 uur vrij spelen na iedere corveebeurt.

Sinds 2012 hebben we een AED / hart defibrillator waar verschillende leden een cursus voor hebben gedaan.

Elke vereniging kost geld, zo ook de onze. We zijn niet commercieel ingesteld en daarom kunnen we de kosten laag houden. Consumptieprijzen zijn meer dan redelijk en leden krijgen een vaste korting van 25 % op de prijslijst.

De standaardcontributie (voor een spelend lid) is slechts € 120,- per jaar. Voor het spelen op een 2e dagdeel komt er € 60,– bij. Inschrijfgeld voor een PK is € 25,– en een speler die ook “buiten de deur”competitie speelt is daar per competitie € 25,– voor kwijt. We kennen ook donateurs die ondersteunend lid zijn voor € 50,– per jaar.

Stap gewoon eens binnen, u bent van harte welkom.
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met één van de bestuursleden. Zie : `Bestuur`.