Bestuursbesluit District Duinstreek i.v.m. Corona

Aan alle verenigingen, leden en lokaliteithouders van District Duinstreek
De overheid heeft per ingang van 14 oktober nieuwe maatregelen
aangekondigd. Deze hebben ook ingrijpende gevolgen voor de biljartsport. Zo
wordt de horeca voor 4 weken gesloten en amateur teamsporten voor
volwassenen opgeschort.
De redenen van de overheid om ingrijpende besluiten te nemen zijn vooral
bedoeld om samenscholing, sociale contacten en reisbewegingen zoveel als
mogelijk te beperken.
Het bestuur is dan ook genoodzaakt om alle KNBB gerelateerde wedstrijden op
te schorten tot 1 januari 2021. Het bestuur heeft bewust voor deze datum
gekozen om duidelijkheid te geven aan alle leden en om de tijd te nemen om
de ontwikkelingen van het coronavirus goed te monitoren.
Indien de omstandigheden zich in positieve zin sterk verbeteren zal het
bestuur u hiervan op de hoogte stellen.
Verder is het aan de verenigingen bovenstaande te communiceren.
Wij benadrukken dat iedereen zich moet blijven houden aan de protocollen en
regels van de overheid, RIVM en de KNBB.

Namens het bestuur van KNBB District Duinstreek
Hein Smit
Voorzitter